Tel: 737 45 22 32

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Články ke službám
Homeopatie
Homeopatie - reference
Informativní články k prodávaným produktům
Kosmetika reference
Nezařazené

Je alternativní medicína alternativou?

Alternativní způsob léčení versus klasická medicína pohledem MUDr. Jana Adama

Když jsem přemýšlel o tomto tématu, napadla mě myšlenka, o kterou se chci v následujícím textu s Vámi podělit. Nechci rozebírat, co je alternativní a co je náplní práce lékařů. Chci se zaměřit na způsob myšlení, který dané přístupy provází.

Mám mnohaletou zkušenost z klinické praxi lékaře, za sebou dvě atestace a nejsem žádný blázen, který si vylévá svou frustraci přes éter internetu. Opustil jsem klinickou praxi, protože už jsem dále nedokázal pracovat stejným způsobem jako mí kolegové. V určitém ohledu jsem byl vyhořelý, ale hlavně jsem změnil způsob myšlení.

Došlo mi, jak moc je klasická medicína konzervativní. Doktoři jsou už od chvíle, kdy nastoupí na lékařskou fakultu vystaveni soustavnému memorování dogmat. Běda tomu, kdo by o nich pochyboval, ten většinou ani nedostuduje. Podřízenost standardům, které nastavují opět profesoři fakult, provází mladé lékaře klinickou praxí. Zde je upevňována strachem ze soudních žalob pacientů. Podřízenost je tak opět skoro dokonalá. Tak funguje systém.

Pokud si myslíte, že je systém dobře nastavený, pak využívejte pouze sítě zdravotní péče hrazené pojištěním. Neodpustím si, ale opis pasáže z knihy Davida Ickea:

– Takže, jak řekl spisovatel Michael Ellner: „Jen se na nás podívejte. Vše je otočené naruby, vše je vzhůru nohama. Doktoři ničí zdraví, právníci ničí spravedlnost, univerzity vědění, vlády ničí svobodu, masmédia ničí informovanost a náboženství ničí duchovnost.“
– Proč? Protože to dělat mají.

Chtěl jsem Vám nabídnout jednu myšlenku. Tak tady je:
„Léčitelství není alternativou, ale nejnovější výsledek evoluce myšlení.“

Zdá se Vám to divné? 
Pokud mi záleží na tom, jak se budu oblékat, nepůjdu na nákup do konfekce. Pokud jsem umělec a chci něco vytvořit, nebudu kopírovat staré mistry. Pokud mi někdo bude tvrdit, že něco nejde. Musím se zeptat znovu, ale někoho jiného. Pokud chci být svobodný. Musím mít možnost si vybrat. Pokud přemýšlím o českém lékařství, tak jako o klasické medicíně.Pokud hledám nové způsoby a přístup k léčbě. Musím hledat mimo všední proud systémem schváleného standardu. 

Proto jsem z celého srdce vděčný za to, že existují léčitelé. Nabízí nejen možnost volby, ale hlavně jsou zdrojem zcela jiného druhu myšlení. Úžasné je, že šamani Vám mohou říci, že tak už to dělají nejméně 10 tisíc let. Spojení mých zkušeností a nových možností je pro mne zárukou větší úspěšnosti a smysluplnosti mojí práce.

Závěrem my dovolte doplnit naši snahu pracovat i s alternativními metodami o jednu důležitou věc – u nás dbáme na řádnou supervizi a kontrolu práce našeho týmu, často i přísněji, než je tomu ve zmiňovaném systému.

Komentáře