Tel: 737 45 22 32

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Články ke službám
Homeopatie
Homeopatie - reference
Informativní články k prodávaným produktům
Kosmetika reference
Nezařazené

Síla pozitvního myšlení

Pozitivní myšlení

Život je podřízen hlavnímu Vesmírnému zákonu, Zákonu přitažlivosti. Přitahujeme k sobě to, na co myslíme. Svými myšlenkami dáváme Vesmíru vědět, co si přejeme. A on naše přání plní. Musíme však počítat s tím, že naše přání plní doslova tak, jak je ve svých myšlenkách formulujeme. Musíme je tedy vyjadřovat přesně a pozitivně. Nemyslet na to, co nechceme, ale naopak na to, co je naší touhou. Pokud jde o zdraví, předkové nadarmo netvrdili, že „Veselá mysl-půl zdraví“. Magnetická energie myšlenek působí na organismus a zdraví každého z nás, a proto je důležité pozitivní myšlení.

Zákon přitažlivosti a zdraví

Šťastný člověk žije déle a je málo nemocný.

“Všechny nemoci jsou od nervů”. Naše fyzické zdraví je zrcadlovým odrazem zdraví duševního. Nemáme snad na mysli nějaké psychické poruchy. Jak se ukázalo, rozrušení, strach, smutek a další negativní emoce poškozují organismus na buněčné úrovni a zakládají na nevyléčitelné nemoci.

Řada psychologů podrobněji zkoumajících tuto problematiku tvrdí, že lidé vlastně umírají na negativní myšlenky. Je faktem, že veškeré procesy v organismu řídí a ovládá centrální nervová soustava, která také vytváří scénář věku podléhajících změn. Bylo vědecky prokázáno, že právě on je odrazem našich představ o životě, tradic a očekávání.

Jestliže je někdo přesvědčen, že po čtyřicítce nastupuje období uvadání, které s sebou přináší řadu nemocí, zklamání a nezdarů, bude tomu všemu také vystaven.

Když mu přejde čtyřicítka, začne aktivně stárnout, bude nemocný a celkově povadlý. Zatím co jeho vrstevníci jsou zdraví, naplnění energií a radostí ze života až do vysokého stáří jenom proto, že věří, že člověk se může těšit ze života v každém věku. Obecně platí, že víra tvoří zázraky, pomáhá vypořádat se i s nevyléčitelnými onemocněními a někdy i zvedá lidi z invalidního vozíku. Pocit duševní harmonie a štěstí léčí člověka účinněji než ty nejsilnější preparáty.

Lékaři ve vojsku Alexandra Makedonského byli ohromeni zvláštní skutečností: vojáci poražené armády umírali na stejná zranění, která se vojákům armády vítězné velmi rychle hojila. O mnoho později formuloval lékař Napoleonovy armády tento postřeh takto: “Rány vítězů zarůstají rychleji”. Jinými slovy – úspěch každé léčby závisí na touze po životě. V lidském organismu je od prvopočátku vše uspořádáno tak, aby dokázal sám sebe hojit. Správné myšlenky a síla ducha jsou těmi hlavními předpoklady.

10 zlatých pravidel přitažení zdraví

1. Vytvořte si svůj vlastní, vašim přáním odpovídající scénář změn souvisejících s věkem. Představte si sami sebe ve třiceti, čtyřiceti, padesáti a více letech. Samozřejmě si zvolte ideální variantu, kdy budete vypadat podstatně mladší než na svůj věk a budete mít mnohem více energie než vaši vrstevníci. Pomůže vám to uchovat si mládí, zdraví a krásu.

2. Vyhýbejte se stresu. Když se ocitnete v nepříjemné situaci, myslete na to, jak nicotná je proti trvání celého života. Zaujměte k problému filosofický postoj. Vzpomeňte si na nápis vyrytý na Šalamounově prstenu: „Vše pomíjí. Také toto pomine“.

3. Buďte laskaví a shovívaví k lidem. Naučte se jim odpouštět chyby a uvidíte, jak se zlepší vaše zdraví. Žijí-li v lidské duši pocity křivdy a urážky, je člověk bezděky připoután k těm, kdo mu ublížili, ztrácí sílu a onemocní. Odpuštění vás tohoto spojení zbaví a vyhojí vaši duši.

4.Všechno, do čeho se pouštíte, se snažte dělat v klidu a s jistotou. Lékaři někdy spěch označují za „uspěchaného zabijáka“. Organismus nutí vyplavovat velká množství adrenalinu, který popohání srdce k většímu výkonu, vytváří napětí a nakonec poškozuje celkové zdraví.

5. Snažte se prožívat co možná nejvíc kladných emocí. Je prokázaným faktem, že optimisté žijí déle než pesimisté a také vypadají daleko mladší. Kladné emoce posilují imunitu a brzdí proces stárnutí organismu.

6. Zdraví nejvíce poškozují zloba, pocity viny a nespokojenost se sebou samým i lidmi okolo nás. Pamatujte, že zdraví začíná láskou k sobě samým a svým bližním.

7. Co možná nejvíc se smějte. Výzkumy ukázaly, že smích posiluje proudění krve v organismu, což je skvělá prevence kardiovaskulárních onemocnění. Záporné emoce spouštějí sebepoškozující mechanismus.

8. Naučte se naprosto se uvolnit. Najděte si čas k meditaci. Vyhraďte si pro ni každý den deset minut, nejlépe před spaním. Buďte o samotě, pusťte si oblíbenou hudbu, pohodlně se usaďte. Zvolte nějaký objekt, který na vás co nejpříznivěji působí. Může to být oheň v krbu, rybky v akváriu, květina, cokoli. Hlavní je, abyste při meditaci pociťovali rovnováhu a harmonii. Vychutnávejte si klid, nastupující pocit zklidnění, snažte se nemyslet na nic, co by mohlo negativně ovlivnit vaše vědomí. Odborníci vám potvrdí, že tyto chvíle dokážou rehabilitovat organismus po každodenním stresu.

9. Rozbor vlastních nemocí by vám měl být pravidlem. Všechny příznaky neduhů jsou znameními, která nám říkají: “Něco děláš špatně, soustřeď se na svoje činy, na svoje myšlenky”. Ani obyčejné nastuzení nevznikne z ničeho. Přiživuje ho a disponuje vás k němu podráždění a ukřivděnost.

10. Bojujte se špatnou náladou, nedovolte jí, aby vás uvrhla do deprese. Psychologové doporučují každodenní dvouminutový trénink „svalů štěstí“. Usmívejte se na svůj odraz v zrcadle a myslete přitom na to, že jste ten nejzdravější, nejhezčí a nejšťastnější člověk na světě. Duševní harmonie je palivem úspěchu a štěstí.

Čeho se vyvarovat?

1. Nikdy si nikomu nestěžujte na nemoci s výjimkou lékaře. Ten, kdo si neustále stěžuje na neduhy a podrobně o nich vykládá lidem okolo, podvědomě podrývá vlastní zdraví.

2. Nikdy sami sobě nestanovujte diagnózu. Když říkáte «Mám nejspíš tu a tu nemoc“, programujete se na ni a vaše obavy se záhy naplní.

3. Nikdy se nedávejte do sporu s agresivně naladěnými lidmi, a nepřidávejte se k hnutí proti čemukoli. Negativní poselství poškozuje organismus. Zdraví začíná vnitřním klidem a pozitivním vztahem k životu.

 

(zdroj: pronaladu. cz)

Komentáře