Tel: 737 45 22 32

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Články ke službám
Homeopatie
Homeopatie - reference
Informativní články k prodávaným produktům
Kosmetika reference
Nezařazené

Kvantový test psychiky

Podklad pro účinnou psychoterapii.

 

 

Kvantový test psychiky

Běžně se u lékaře setkáváme s tím, že svoje rozhodnutí o léčbě podpoří rentgenovým nebo ultrazvukovým vyšetřením.

Ale s řešením psychických problémů se velmi často spoléháme jen na verbální komunikaci. Doplnili jsme tedy i tuto oblast o přístrojové měření pro podporu Vaší terapie.

Moderní technologie dokáží měřit i oblasti emocí a psychiky. 

Vybrali jsme sestavu 77 typických psychických témat a emocí (např. prenatální šok, schopnost být v přítomném okamžiku, finanční stres, nuda, touha žít život). Britský přístroj e-Lybra testuje jednotlivá témata a označí ta, na která je vhodné se soustředit a k tomu ještě určí s jakou naléhavostí je aktuálně potřeba tyto řešit, tedy jaká témata mají přednost. Na základě tohoto výstupu pak terapeut, v souladu se stavem připravenosti klienta, vybere vhodnou cestu terapií.

Toto měření velmi často odhalí skryté, klientem podceňované problémové oblastinebo potvrdí terapeutovi jeho hypotézu.

Rentgen psychiky je vhodným doplňkem při práci s psychikou a přispívá k efektivitě terapie.

 

Kvatnový test psychiky jsem vyvinul pro to, abychom já a moji kolegové při terapii mohli pracovat vedle toho, co se dozvíme od klienta, i s tématy, které klient sám nevnímá jako podstatné nebo aktuální. Hledali jsme možnosti jak využít schopnosti moderní technologie a získali i další informace, aniž bychom se na ně ptali. Výstup Rentgenu psychiky doplňuje terapeutovi jeho celkový pohled na stav psychiky klienta.                                           

Marek Cihlář

Jak měření probíhá?

Klient sedí přibližně 35-40 min připojen na přístroj e-Lybra. Měření je na principu kvantového kineziologického testu.
Většina klientů nevnímá při měření nic, někdo cítí, že něco je měřeno.
Během měření nedochází k žádnému aktivnímu působení na klienta přístrojem.

Váš terapeut nebo vy obdržíte elektronickou zprávu se seznamem témat a jejich naléhavosti je řešit.

Výstup měření - základní - příklad

Vy neboj Váš terapeut obdržíte výstup z měření a případně poznámky našeho terapeuta.

Reference

Nepříjemný sexuální zážitek

Klientka úplně vytěsnila ze své vědomé mysli zážitek z období puberty, na měření přišla po půl roční terapii, která byla tak trochu na mrtvém bodě. Hlavní terapeut měl konečně hlavní téma pro rozpletení důvodů současného stavu.

Nechtěné dítě

Zjistili jsme s klientem, že jedním s hlavních nezpracovaných témat jeho života je vyměřený "prenatální šok". Potvrdilo se, že přišel na svět jako nečekané a nechtěné dítě svých rodičů. Toto zjištění dokázalo pak pomoci hlavnímu terpaeutovi v napravení omezujícího přesvědčení nízké sebe-hodnoty.

Až–Land

Klientka přišla se zadáním, že není šťastná a pořád se někam „žene“. Rentgen Psychiky vyhodnotil jako nejnaléhavější téma k řešení Neschopnost zůstat v přítomné okamžiku. Přes poměrně spořádaný život, byla stále nešťastná a jakoby pořád věřila, že „až“ něco přijde tak teprve přijde i štěstí. Žití v budoucnosti a nevnímání všeho co klientka v životě dosáhla vytvářelo u ní pocit nespokojenosti. Nakonec jsme v terapii dokázali její žití v Až–landu zvrátit a její život se stal šťastný v přítomnosti.

Ceny

Rentgen psychiky - light
Rentgen psychiky - pouze měření, bez asistence terapeuta.
450 Kč
Rentgen psychiky
Test potřeby urgentnosti řešení psychických traumat na kvantově kineziologické úrovni včetně práce terapeuta během měření a vyhodnocení výsledků.
1000,- Kč/hodinu - nyní zaváděcí cena 699 Kč

Upozornění

e-Lybra je zařízení pro jemné vyvažování energie. Jedná se o experimentální zařízení, které není necertifikované jako oficiální lékařský přístroj. Klient přijímá plnou zodpovědnost, pokud se rozhodne jej vyzkoušet. Pomocí přístroje nelze garantovat léčbu nebo diagnostiku žádného oficiálního zdravotního stavu, klient by měl vždy konzultovat výsledky s lékařem. Toto zařízení nebylo schváleno k léčení, vědecké studie o jeho účincích nejsou k dispozici. Zařízení lze používat pouze na vlastní osobní odpovědnost. Výrobce ani naše klinika neposkytuje ŽÁDNÉ záruky uspěšné léčby. 

Terapeut

Marek Cihlář

Marek přidal ke své praxi v kraniosakrální terapii před 3 lety práci s biorezonančním přístrojem e-Lybra. Jedinečností  jeho přístupu je práce s klienty v oblasti psychiky, kdy e-Lybra pracuje na kvantové úrovni a on současně hovoří s klientem a při této součinnosti dochází k  řešení problému na vědomé i nevědomé úrovni.