Tel: 737 45 22 32

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Články ke službám
Homeopatie
Homeopatie - reference
Informativní články k prodávaným produktům
Kosmetika reference
Nezařazené

Psychoterapie

pro lepší porozumění sobě a snazší zvládání problémů v životě

 

 

 

Psychoterapie

Psychoterapie je léčba tzv. psychologickými prostředky, které má v rukou kvalifikovaný psychoterapeut, zodpovědný za formování terapeutického vztahu s klientem. Hlavním nástrojem psychoterapie je rozhovor a tím, co léčí, je již zmíněný a nepostradatelný vztah.
 
Mezi terapeutem a klientem se utváří tzv. aliance či terapeutické spojenectví, ve kterém oba spolupracují na klientem vymezených cílech a potřebách (zabývají se tím, co klienta trápí). Tento tzv. kontrakt může být v průběhu léčby pozměňován tak, aby klient i terapeut vždy aktuálně věděli, na čem realisticky spolupracují. Psychoterapeut je vázán mlčenlivostí a klientova sdělení jsou považována za důvěrná. Výjimkou povinné mlčenlivosti terapeuta je oznamovací povinnost trestného činu.
 
Psychoterapie se zabývá uvědomováním si souvislostí mezi životními zkušenostmi a současnými problémy člověka, nahlížením jeho zafixovaných vzorců myšlení, chování a prožívání a postupné změně tak, aby se mohl sám lépe ve svém životě orientovat, rozhodovat a prožívat více spokojenosti.
 
Není v moci psychoterapeuta učinit lidi šťastnými, můžeme jim ale pomoci, aby alespoň do jisté míry dokázali své problémy realisticky posuzovat, naučili se na ně vhodněji reagovat a získali větší víru v sebe sama.

Koučink

Koučink je o dosahování cílů. Cíle si stanoví sám koučovaný a kouč mu pomáhá k nim dospět pomocí kladení vhodných otázek. Kouč s koučovaným hledají možnosti a příležitosti, jak cílů dosáhnout, odstraňují případné překážky na cestě a stanovují reálné časové horizonty.


Ceny

Psychoterapie
Koučink

Terapeuti

Petra Hrdličková

Psycholog psychoterapeut, lektor, kouč

Marek Cihlář

Dlouhodobá praxe, neustálé osobní vzdělávání a samozřejmě úspěchy s klienty. To je důvod proč Marka vyhledávájí klienti s problémy s psychikou.